האקדמיה ללשון העברית לשוננו כרך שמונים ושישה חוברת ראשונה כסלו תשפ״ד

לשוננו פו, א

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לרכישה