המונח לציון הנשים אשר נפלו במלחמה (שבט תשפ"ד, ינואר 2024)

בימים קשים שבהם אנו סופדים את בני עמנו, צה"ל, פורום דבורה והאקדמיה ללשון העברית נותנים כבוד לנשים שנפלו על משמרתן. יש לומר חַלְלַת צה"ל ובנפרד חֲלָלָה, על דרך חָכָם–חֲכָמָה

פורום דבורה פנה לפני כמה שבועות לאקדמיה ללשון העברית כדי לבחון את צורת הנקבה לחלל. הפנייה באה בעקבות אירועי שבעה באוקטובר והמלחמה המתחוללת מאז שבה נפלו 50 חיילות, שוטרות ומפקדות מכוחות הביטחון – צה"ל והמשטרה, וכדי לתת כבוד לנשים שנהרגו על משמרתן.

בחשיבה משותפת של צה"ל, פורום דבורה והאקדמיה ללשון העברית התקבלה ההחלטה שצורת הנקבה בסמיכות תהיה חַלְלַת צה"ל (ובנפרד: חָלָל–חֲלָלָה, על דרך חָכָם–חֲכָמָה); ברבים חַלְלוֹת צה"ל (ובנפרד: חֲלָלוֹת).

רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, הסבירה שהצורה שנקבעה היא הצורה המתבקשת מבחינת הדוברים ומבחינה לשונית. הצורה הזאת (ולא חֲלֶלֶת) נקבעה אף על פי שלמילים חָלָל וחֲלָלָה יש גם משמעות של בן או בת של כוהן מנישואים אסורים, אלא שמדובר בשורש שונה (חל"ל, שמשמעו הפוך מן קד"ש). כמו שאין מתבלבלים בצורת הזכר כך אין לחשוש שיהיה בלבול בצורת הנקבה.

אל"ם (במיל') מאיה הלר, יו"ר הוועד המנהל של פורום דבורה, מסרה: "החל מיומה הראשון של המלחמה בלט מקומן של הנשים בלחימה. רבות מן החיילות והמפקדות גילו גבורה עילאית במציאות קשה מנשוא, ולצערנו רבות מהן גם נפלו בקרב. ריבוי הנופלות העלה את הצורך בקביעת מינוח שיכבד את זכרן. פורום דבורה מודה לצה"ל ולאקדמיה ללשון העברית על שיתוף הפעולה ועל הבנת חשיבותה של הסוגיה והצורך במתן פתרון הולם ומכבד. יהי זכרן של חללות צה"ל ברוך".

המשתתפים בדיון בעניין זה מקווים, כמו כולם, שלא יתווספו חללות וחללים לשורה הארוכה של חללי כוחות הביטחון.