האקדמיה ללשון העברית לשוננו כתב עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה כרך שמונים וחמישה, חוברת רביעית אלול תשפ"ג

לשוננו פה, ד

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לרכישה