מלגת האקדמיה ללשון העברית ע"ש ראובן אוחנא – תשפ"ג

מלגת האקדמיה ללשון העברית על שם ראובן אוחנא מוענקת בתרומת אלמנתו ד"ר סימון מרג'ן־אוחנא ובני המשפחה להנצחת זכרו.

בשנת תשפ"ג הגישו מועמדוּת למלגה תשעה סטודנטים וסטודנטיות מכל האוניברסיטאות בארץ. חברי ועדת המלגות לשנה זו היו נשיא האקדמיה פרופ' אהרן ממן, חברת האקדמיה הסופרת גיל הראבן וד"ר סימון אוחנא.

הוועדה בחרה ארבעה מועמדים מצוינים בעלי יכולות אקדמיות מובהקות, שאיפה להצלחה ומצוינות ונסיבות חיים המצדיקות קבלת מלגה. הזוכות והזוכים לתשפ"ג הם:

  • מר יאיר אנקור מאוניברסיטת חיפה
  • גב' לינוי בן יוסף מהאוניברסיטה העברית
  • גב' הדר הררי מאוניברסיטת תל אביב
  • גב' מלכות ים קשת מהאוניברסיטה העברית

אנו מקווים כי המלגה תשמש מנוף להמשך התפתחותם בתחום הלשון בעתיד.