לשוננו פה, ג

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לרכישה

 

לרכישת מינוי שנתי לכתב העת לשוננו לשנת תשפ"ג