קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד המנכ"ל או המנכ"לית

 • מועד הכניסה לתפקיד: במהלך שנת 2023.
 • היקף המשרה: משרה מלאה.
 • מקום העבודה: גבעת רם, ירושלים.

על המועמד או המועמדת לעמוד בדרישות האלה:

השכלה

 • תואר שני או שלישי ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

ניסיון

 • חמש שנות ניסיון לפחות בתפקיד ניהולי בכיר בארגון בעל היקף פעילות עסקי או ארגוני או ציבורי נרחב או בתפקיד בכיר אחר בתחום הנוגע לתחומי עיסוקיה העיקריים של האקדמיה או בכל תפקיד אחר שייראה רלוונטי לוועדת האיתור
 • ניסיון בעבודה עם המגזר הציבורי – הממשלתי והעירוני
 • ניסיון בהובלת תהליכים ארגוניים.

כישורים נוספים

 • יכולת עבודה עצמאית ויכולת קבלת החלטות
 • ידיעת השפה העברית על בורייה
 • יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה
 • ייצוגיות, מנהיגות, יחסי אנוש מעולים
 • ידיעת אנגלית.

הגשת המועמדות

 • יש לשלוח קורות חיים מפורטים, תעודות על השכלה ושמות של שני ממליצים לכתובת הדוא"ל [email protected] עד יום שישי כ"ז בסיוון תשפ"ג, 16 ביוני 2023, בשעה 13:00.
 • את כל המסמכים יש לשלוח סרוקים בקובץ פי־די־אף אחד.
 • הודעה בדוא"ל חוזר על קבלת הקובץ תהיה אסמכתה על הגשת המועמדות.

כללי

 • מובהר בזה כי הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף להוראת חוק חובת המכרזים והתקנות שמכוחו.
 • ועדת האיתור אינה חייבת להשיב לכל הפניות או לקיים ראיונות עם כל המועמדים.
 • ועדת האיתור רשאית בכל שלב לפנות אל המועמד בבקשה להבהרה או לקבלת נתונים נוספים.
 • ועדת האיתור רשאית שלא לקבל שום הצעה או לבטל את הליך "הקול הקורא" בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הגשת המועמדות פתוחה גם לעובדי האקדמיה ללשון העברית.

על ההליך לאיתור מנכ"ל או מנכ"לית של האקדמיה ללשון העברית​