פרס האקדמיה ללשון העברית

קול קורא להגשת מועמדות לפרס על שם זאב וציפורה בן־חיים לשנת תשפ"ג

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן־חיים יוענק לחוקרים עד גיל 50 שהרימו תרומה חשובה בחקר הלשון העברית או הארמית או בחקר מסורות הלשון.

המועמדים ישלחו לוועדת השיפוט מכתב מנומק. שני ממליצים ישלחו את המלצתם ישירות לוועדת השיפוט לכתובת: pras@hebrew-academy.org.il

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום ראשון א' בטבת תשפ"ג, 25 בדצמבר 2022

דף תקנון הפרס (מצ"ב)