נשיא חדש לאקדמיה ללשון העברית (אלול תשפ"ב, ספטמבר 2022)

פרופ' משה בר־אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית בשלושת העשורים האחרונים, פרש מתפקידו. הנשיא החדש שבחרה האקדמיה הוא פרופ' אהרן ממן. עוד בחרה האקדמיה סגן נשיא חדש.

לאחר כשלושה עשורים עתירי עשייה ברוכה באקדמיה ללשון העברית פרש פרופ' משה בר־אשר מתפקידו כנשיא האקדמיה. בבחירות שקיימה מליאת האקדמיה ללשון העברית ימים אחדים לפני ראש השנה תשפ"ג נבחר הנשיא החדש פרופ' אהרן ממן, ששימש עד עתה סגן הנשיא. לסגן הנשיא החדש בחרה מליאת האקדמיה את פרופ' יוסף עופר.

* * *

פרופ' משה בר־אשר נבחר לנשיא האקדמיה בסיוון תשנ"ג (יוני 1993). קודם לכן הוא שימש סגן נשיא האקדמיה (למן אייר תשמ"ז, 1987). בשנות נשיאותו הרבות הוא הוביל שינויים רבים במוסד הוותיק שהוקם לפי חוק בשנת תשי"ד (1953). מפעל המחקר החשוב של האקדמיה – מפעל המילון ההיסטורי – התרחב הן במספר עובדי המחקר הן בפירות עבודתם. ועדת הדקדוק של האקדמיה העמידה כללים סדורים בתחומי הדקדוק השונים, בפיסוק, בכתיב ובתעתיקים למיניהם. התרחבה מאוד הפעילות המכוונת אל הציבור הרחב בייחוד בעשור האחרון, וכיום האקדמיה מוכרת לקהלים מגוונים באמצעות אתר האקדמיה והרשתות החברתיות וזוכה לאהדה רבה.

בשנים האחרונות מקדם פרופ' בר־אשר את הקמתו של משכן חדש לאקדמיה בקריית הלאום שיאפשר לאקדמיה לפתוח את שעריה לקהל חדש, והוא אף חידש למשכן זה את השם 'מִנְוֶה'. פרופ' בר־אשר ערך שנים רבות את כתב עת המדעי "לשוננו" ויזם וערך את סדרת הספרים 'אסופות ומבואות בלשון' ואת 'מקורות ומחקרים – סדרה חדשה' בהוצאת האקדמיה. כמו כן הוא יזם את פרסום ידיעון האקדמיה אֲקַדֵּם. לאורך השנים הוא יזם אירועים רבים באקדמיה ומחוצה לה כדי להביא את דברה של האקדמיה לציבור הרחב. עוד הוא פעל לייסוד פרסים ומלגות מטעם האקדמיה. את מיטב זמנו ומרצו הוא הקדיש לקידום האקדמיה, להגדלת תקציבה ולעיגון מעמדה החשוב כמוסד מחקר ותרבות הן בקרב מקבלי ההחלטות בממשלה הן בקרב תורמים ואישי ציבור.

את כל פעילותו הענפה עשה נשיא האקדמיה ללשון העברית בהתנדבות מלאה.

* * *

הנשיא החדש של האקדמיה, פרופ' אהרן ממן, נולד במרוקו בשנת תש"ח (1947) ועלה לארץ עם משפחתו בשנת תשכ"ד (1964). פרופ' ממן למד באוניברסיטה העברית בחוג ללשון העברית ובחוג לשפה ולספרות ערבית, ובשנת תשמ"ד (1984) הגיש את עבודת הדוקטור שלו. הוא פרופ' אמריטוס  בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא כיהן כראש החוג ואף עמד בראש המכון למדעי היהדות באוניברסיטה. פרופ' ממן היה ראש מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח וניהל את המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל ואת מפעל ספרות חוכמת הלשון העברית.

פרופ' ממן הוא חבר האקדמיה ללשון העברית משנת תשנ"ח (1998), ומשמש סגן נשיא האקדמיה משנת תש"ע (2010). הוא עורך של כתב העת המדעי "לשוננו" בהוצאת האקדמיה ועומד בראש ועדת המינוח המרכזית של האקדמיה.

תחומי מחקרו: חוכמת הלשון העברית בימי הביניים, העברית בתקופת הביניים ובייחוד לשונם של הקראים, הערבית היהודית בימי הביניים ובעת החדשה והמרכיב העברי בלשונות היהודים.

פרופ' ממן הוא חתן פרס ישראל לשנת תשע"ט בחקר לשונות היהודים וספרויותיהם וחקר התרבות העממית, וחתן פרס גאון לשנת תשע"ב בחקר יהדות צפון אפריקה. הוא אף חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.