טופס בקשה מלגת אוחנא, תשפ"ג

  תאריך מילוי הטופס:

  האוניברסיטה:           

  חוג הלימוד:               

  לתואר ראשון בשנת תשפ"ג:שנה

  מכתב המלצה של ראש החוג או אחד ממורי החוג:

  מסמך רשמי ממוסד הלימודים ובו תאריך תחילת הלימודים:

  גיליון ציונים רשמי וחתום:

  פרטים אישיים

  מס' תעודת זהות:

  שם משפחה:       

  שם פרטי:              

  שנת לידה:            

  ארץ לידה:            

  שנת עלייה:           

  מין:

  מצב משפחתי:

  מספר ילדים:

  בודד בארץ:

  תמונת דרכון סרוקה:

  קורות חיים מפורטים:

  טלפון נייד:                                                

  כתובת דוא"ל למשלוח הודעות:            

  שם ביה"ס התיכון שבו למדת וכתובתו:

  הורים:

  אב:

  מקצוע:

  מועסק:

  אם:

  מקצוע:

  מועסק:

  כתובת מגורי ההורים:

  שירות צבאי או לאומי

  האם שירתתי בצה"ל או בשירות לאומי:

  יש לצרף אישור על שירות צבאי או לאומי.

  מספר שנים:     

  דרגה בשחרור:

  תאריך גיוס:     

  תאריך שחרור:

  לא שירתי בצה"ל או בשירות לאומי: הפטור ניתן

  מגורים במהלך הלימודים

  נא לפרט:

  כתובת מגורים עדכנית:

  שכר לימוד:

  השתתפות בתשלום שכר הלימוד — מקור המימון:

  מקור המימון:


          

  סיוע כלכלי אחר עבור הלימודים:

  מלגה מקור   

  הלוואה מקור

  מענק מקור  

  האם בבעלותך או ברשותך רכב?

  האם בבעלותך או ברשותך (לרבות בן או בת זוג) דירה?

  הצהרת המועמד או המועמדת סרוק וחתום:

  להפנייה לקובץ ההצהרה לחץ כאן

  דברים נוספים שחשוב לך לציין:

  לשאלות ולבירורים פנו לכתובת דוא"ל: milga@hebrew-academy.org.il