קורס של האקדמיה באוניברסיטת תל אביב, תשפ"ב

בשנת תשפ"ב יצא לדרך מיזם חדש של מערך ההשתלמויות באקדמיה ללשון העברית ושל החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב: קורס אקדמי חצי־שנתי על מפעלותיה של האקדמיה. בקורס למדו סטודנטים לתואר ראשון בלשון וכמה תלמידי תיכון מתוכנית הנוער בלשון העברית לתלמידי תיכון מצטיינים.

בקורס ניתנו הרצאות של עובדי האקדמיה ללשון העברית ממדורי האקדמיה השונים. חוקרי מפעל המילון ההיסטורי הרצו על התקנת כתבי היד והדפוסים הראשונים ועל האתגרים ברישום הערכים של חיבורים עבריים מרובדי העברית המנותחים במפעל. עובדי המזכירות המדעית הרצו על דרכה של האקדמיה בחידושי מילים, על מפעל המינוח, על החלטות האקדמיה בדקדוק, על התעתיק ועל התשובות הניתנות לציבור. מנהל אוסף מסורות ישראל הרצה על אוסף ההקלטות ועל המידע האצור באוסף זה, וראש מדור קשרי קהל הרצה על פעילותה של האקדמיה ברשתות החברתיות.

תוכנית הנוער בלשון העברית גובשה בשיתוף החוג ללשון העברית באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת תל אביב לנוער, משרד החינוך והאקדמיה ללשון העברית. תלמידי כיתות ט'–י', המתקבלים לתוכנית לאחר מיון קפדני, לומדים קורסים אקדמיים בלשון וממירים בהם את בחינת הבגרות, מרחיבים אותה לחמש יחידות לימוד ואף צוברים נקודות לימוד אקדמיות לתואר הראשון.