לקובץ PDF

אקדם 70

תשפ"ב – 2022

תוכן העניינים

  • הושלמה התקנת המקרא באתר "מאגרים", עמ' 1
  • קורס אקדמי של האקדמיה ללשון באוניברסיטת תל אביב, עמ' 1
  • פרופ' אהרן דותן ז"ל, עמ' 1
  • ערב עיון: מפעלם הלשוני של ד"ר מזיא ושל ראובן אלקלעי, עמ' 2
  • שבוע העברית תשפ"ב: מגוון אירועים והרצאות, עמ' 2
  • פרופ' עמינדב דיקמן ז"ל: "השפה העברית היא הדת שלי", עמ' 2
  • מרדכי מישור, על פתיחה מוטעית של קיצורים וראשי תיבות, עמ' 3
  • אבנר הולצמן, חיי הלשון בספרות העברית, עמ' 6
  • מן הארכיון: "רוצות אנו להתנהג כפי חוקי הכתיב העברי", עמ' 8