ערב הסעודית ולא "סעודיה"

ערב הסעודית

שם המדינה הרשמי בעברית הוא ערב הסעודית (ולא "סעודיה").

שם המדינה בערבית הוא أَلْمَمْلَكَة ٱلْعَرَبِيَّة ٱلسُّعُودِيَّة (=אל־ממלכּה אל־ערבִּייה א־סעודִייה), כלומר "הממלכה הערבית הסעודית". 'הסעודית' הוא שם תואר המתייחס אל אבן־סעוד, מייסד הממלכה.

על קביעת שם זה ושמות כל המדינות אמונה ועדה (וולונטרית) מטעם מכון התקנים (ובה חבר גם נציג של האקדמיה ללשון העברית).

רבים קוראים למדינה סע֫ודְיה בעקבות שם הייחוס סַעוּדִיָּה (=סַעודית) שבשם הערבי, ואולם לצורה זו אין בסיס. ויש הנוקטים סעודִ֫ייה.