היתושים העבריים

במסגרת עבודתה הנמרצת של הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה בראשות פרופ' יוסף הלר הוכנה רשימה של שמות למיני היתושים בישראל.

במצגת תוכלו להכיר חמישה ממיני היתושים בלוויית איוריו של טוביה קורץ.

לרשימה המלאה של שמות היתושים באתר המונחים