שמות ומשמעויות עומרי

עומרי

עָמְרִי (בקמץ קטן ובהגיית o) הוא שְמן של כמה דמויות מקראיות, ובראשן של מייסד אחת השושלות החשובות של מלכי ישראל, אביו של המלך המפורסם אחאב ומייסד עיר המלוכה שומרון.[1]

התנ"ך לא הִרבה להזכיר את המלך עומרי, וכשהוא מוזכר הוא מואר בדרך כלל באור שלילי. שמו מוכר מממצאים ארכאולוגיים מן המזרח הקדום: במצבת מישע, מצבתו של המלך המואבי מישע המוכר גם מן המקרא, נזכר עומרי מלך ישראל כמי שכבש את העיר מהדבה, כלומר מֵידְבָא (בימינו העיר מַאדַבַּא בירדן); בתעודות אשוריות בא הצירוף 'בית עומרי' ומקובל לראות בו כינוי לממלכת ישראל.

גיזרון השם עומרי אינו מחוור דיו. ייתכן שהוא קשור למילה הערבית عُمْر (עֻמְר) שפירושה 'חיים'.[2] אם כן אפשר לשער כי השם המלא הוא עָמְרִיָּהוּ‎,[3] ולפי זה עומרי הוא קיצורו של שם תֵאופורי מעין 'האל (העניק) חיים'. לפי הצעה אחרת, על פי רכיב דומה בשמות פרטיים בלשונות שמיות צפוניות, אולי הכוונה ל'עובד האל'. אפשר שהשם עָמְרִי קשור אל המילה עֹמֶר במובן 'קבוצת שיבולים', אולי רק כמין כינוי. בהקשר זה נהוג להזכיר כי הוא התמודד על המלוכה מול תִּבְנִי בן גינת, שם שנגזר מן תֶּבֶן.

כשמות מקראיים רבים, ובעיקר שמות שופטים ושמות מלכי ישראל, רק בדורות האחרונים חזר השם עומרי להינתן לילדים בישראל. לצידו משמשים מן השורש עמ"ר השמות החקלאיים עומר (לבנים ולבנות) ועמיר.

____________________________________

[1] עיר המזוהָה בימינו עם האתר הארכאולוגי בסבסטייה. סבסטי הוא השם הרומי שנתן המלך הורדוס לָעיר שומרון.

[2] מכאן השם הערבי הוותיק והנפוץ עומַר.

[3] בתרגום השבעים (וגם מאותן תעודות אשוריות) המילה עמרי מסתיימת בתנועה a.