גָּנְבָה – מונח או מילת עגה

במונחי האקדמיה נקבע המונח תָּכְנָה גְּנוּבָה [בעגה: גָּנְבָה] – pirated software (מונחי טכנולוגיית המידע, מושגים בסיסיים, תשס"ג–2002).

המינה גָּנְבָה מצטרפת למילים אחרות השקולות במשקל פָּעְלָה (קמץ קטן בתחילתן ההגוי בתנועת o) דוגמת חָכְמָה, יָזְמָה. לקבוצה קטנה מתוך המילים האלה יש מכנה משותף – תחום המחשבים: בראשן תָּכְנָה וחָמְרָה, ובעקבותיהן באו לָמְדָּה, קָשְׁחָה, סָרְטָה (תוכנה המשמשת לכתיבת תסריטים) ועוד. ובציבור מהלכת לה הגוֹנבה. וכבר פנו שואלים לאקדמיה וביקשו לדעת אם גונבה מ"בית מדרשנו" היא.

אילו הייתה המילה גָּנְבָה תקנית, היה צריך להגותה בבי"ת דגושה, גָּנְבָּה (כדין בגדכפ"ת לאחר שווא נח), דוגמת חָרְבָּה השקולה באותו המשקל, אלא אם כן נשקול אותה במשקל בינוני, גּוֹנְבָה, דוגמת תּוֹמְכָה (צורת משנה של תּוֹמֶכֶת). אבל בדרך זו נוציא אותה ממשפחת מילות המחשב הנ"ל. אלא שגָּנְבָה יותר משהיא מונח היא מילת עגה, הנאמרת במעין קריצת עין. הרי אין אדם מבקש, למשל, שיתקינו לו גָּנְבוֹת במחשב.

ועוד זאת: כבר בתנ"ך דבר שנגנב קרוי גְּנֵבָה: "אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ הַגְּנֵבָה" (שמות כב, ג). וכשם שאין בעברית מונח נפרד למכונית גנובה (גְּנוּבִית?) או לתקליטור גנוב (תַּגְנִיבוֹר?) ולא לסרט גנוב (גֶּנֶב?) – כך אין מקום לקבוע מונח נפרד לתוכנה גנובה.

גָּנְבָה היא אפוא מילת עגה הן מצד מהותה הן מצד הגייתה.

כתבה רחל סליג, מתוך אקדם 37, תשס"ט – 2008