הושלמה התקנת המקרא באתר מאגרים (אדר א' תשפ"ב, פברואר 2022)

לאחר עבודה רבת שנים הושלמה התקנת ספרי המקרא במסד הנתונים העצום של המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית

אתר "מאגרים" של מפעל המילון ההיסטורי התעשר לאחרונה בכמה חיבורים חשובים, ואלה נוספו על אלפי החיבורים שכבר יש בו. ככל חיבור ב"מאגרים", גם מילותיהם של חיבורים אלו נותחו ושויכו לערכים המילוניים שלהן. בחיבורים שנוספו:

  • המקרא כולו (עד כה אפשר היה לראות את התורה בלבד), מותקן על פי כתב יד כתר ארם צובא (ובתורה – על פי כתב יד לנינגרד)
  • ספר חובות הלבבות לר' בחיי אבן פקודה, בתרגומו של יהודה אבן־תיבון;
  • פירוש רמב"ן לספר דברים (עיבודו נעשה בתמיכת מפעל הפיס)
  • ספר קדושה מתוך משנה תורה לרמב"ם – ובזאת נסתיים עיבוד י"ד ספרי משנה תורה
  • ספר גאוגרפיה מן המאה השבע עשרה – איגרת אורחות עולם לאברהם פאריצול
  • מארץ ישראל – דיווח של יהודה גור (גרזובסקי) בעיתון השִׁלֹח על "מהלך החיים והמעשים בארץ ישראל" בסוף המאה התשע עשרה.

כמו כן נקלטו באתר מאגרים שני חיבורים שעדיין לא נותחו:

* * *

על אתר מאגרים ועל מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית

מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית פועל זה כשישים שנה. באמצעות אתר "מאגרים" הוא מעמיד לרשות ציבור החוקרים והמתעניינים את אוצרות המפעל. באתר מוצגת היצירה הספרותית העברית של כשלושת אלפים שנות עברית, ובד בבד משתקף בו השימוש בלשון העברית במהלך הדורות.

החיבורים המוצגים באתר נודעים באיכותם המדעית – הם מועתקים על פי כתבי היד הטובים ביותר או על פי דפוסים ראשונים. המאגר מתייחד בעושר הסוגות והתקופות הכלולות בו. מוצגים בו זה לצד זה מכתבי בר־כוכבא וכתבי י"ח ברנר, ספרות תלמודית וספרות קראית, ספרי מדע ובלשנות ועוד. הוא המאגר היחיד שכלול בו הפיוט הקדום.

שיוך כל מילה ומילה לערך מילוני וניתוחה הדקדוקי אִפשרו לבנות כלי חיפוש ייחודיים ומדויקים הכוללים את הניתוח הדקדוקי של כל מילה ומילה במאגר ושיוכה לערך מילוני. המידע הדקדוקי אף מציג לעיני המעיינים בטקסטים כלי פיענוח מעולים.

מאגרי המילון ההיסטורי מבטאים הלכה למעשה את אחדותה והמשכיותה של העברית בכל תולדותיה. אוסף הערכים ושורשיהם כשלעצמו מספק מידע רב־ערך על העברית ומשמש תשתית לפיתוחים נוספים של האקדמיה. במאגרים הושקעו ומושקעות שנות עבודה של שלושה דורות של מלומדים ומשאבים גדולים לפיתוח טכנולוגי של תוכנות ייעודיות.

לסרטוני הדרכה לשימוש באתר לחצו כאן.