על בעיות האיות בשלטי הדרכים, אדר א' תשפ"ב

הרצאה מקוונת

  • Petach Tiqwa או Petah Tikva?
  • Eilat או Elat? מע'אר או מגאר?
  • Derekh HaShalom או .Peace Rd?

שאלתם את עצמכם אי פעם מדוע אין אחידות בכתיב השמות בשלטי הדרכים והרחובות? ראיתם שיבושים וטעויות בשלטים ברחבי הארץ? מה ההבדל בין תעתיק לתרגום ומתי ראוי לנקוט כל שיטה?

בי"ד באדר א' תשפ"ב, 15 בפברואר 2022, קיימנו מפגש מקוון שבו שוחחה עדיה שוורץ ממדור קשרי קהל שוחחה עם המומחה לתעתיק שלֵו פרפל מן המזכירות המדעית של האקדמיה, המתעתק ומנסח שלטים בעבור משרד התחבורה ועיריית תל־אביב–יפו.

במפגש המקוון דנו בכללי התעתיק ובהיבטים המעשיים של איות שמות מקומות ואנשים בשלוש שפות בשלטים ובמודעות.

לצפייה: