משה בר אשר ונפתלי בנט

יום העברית בממשלה ובכנסת

ממשלת ישראל מציינת את יום הלשון העברית – הממשלה ציינה בישיבתה השבועית ביום ז' בשבט תשפ"ב, 9 בינואר 2022, את יום העברית, ושמעה מפי נשיא האקדמיה ללשון העברית פרופ' משה בר־אשר דברים על הפעילות הציבורית של האקדמיה ועל ההיענות של הקהל הרחב. כמו כן פרופ' בר־אשר הציג לפני הממשלה את המחקר במפעל המילון ההיסטורי וסקר את התוכנית להקמת מנווה האקדמיה בקריית הלאום בירושלים. נשיא האקדמיה הודה לראש הממשלה, לשר האוצר, לשר התרבות ולממשלה כולה על התמיכה באקדמיה. להודעת מזכיר הממשלה

דיון בוועדת החינוך של הכנסת לציון שבוע השפה העברית – בכ"ג בטבת תשפ"ב, 27 בדצמבר 2021, קיימה וועדת החינוך דיון מיוחד בנושא השפה העברית ותפקידה בעיצוב הזהות ותחושת השייכות לישראל. בדיון עלו כמה נושאים: מצב ידיעת העברית בקרב דוברי העברית בישראל, השליטה בעברית בקרב אזרחי ישראל הערבים, לימוד העברית ומעמדה בקהילות יהודיות בתפוצות ועוד. מטעם האקדמיה השתתפו בדיון חבר האקדמיה מירון איזקסון וראשת המזכירות המדעית של האקדמיה רונית גדיש. לצפייה בדיון