מן המילים החדשות שאושרו בשנת תשפ"ב (2021 – 2022)

שמות חדשים לסוגי יתושים

יַתּוּשׁ־יוֹם – Aedes

יַתּוּשָׁן – Culiseta

יַתּוּשׁוֹן  Uranotaenia

שם סוג של עש

גְּדוּדָנִית – Spodoptera (השם ניתן לסוג זה משום שזחליו פושטים על השדות כגדודים)