לקובץ PDF

אקדם - גיליון 69

אקדם 69

תשפ"ב – 2021

תוכן העניינים

 • לשון ומנהיגות: חיים וייצמן ובני דורו, עמ' 1
 • "אני קריין גאה": הוקרה לקרייני קול ישראל, עמ' 1
 • פרס בן־חיים הוענק לד"ר יודיצקי, עמ' 1
 • חיים א' כהן, לשון התרגום של "מסה ומעש", עמ' 2
 • הלך לעולמו נתי ביאליסטוק־כהן, עמ' 3
 • מבוא פרופ' זאב בן־חיים, עמ' 3
 • רהיטי בן־יהודה בתערוכה בראשון לציון, עמ' 6
 • שקד חיים, הסתיו, עמ' 6
 • חברים חדשים באקדמיה, עמ' 6
 • רות אלמגור־רמון, קריינא דאיגרתא: האקדמיה ולשון הקריינים, עמ' 7
 • מן הארכיון – הבו לנו שמות עבריים, עמ' 8