יום העברית תשפ"ב

טעימות בעריכה – סדנה בשבוע העברית, טבת תשפ"ב

סדנה מקוונת

על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים
מה חוללו המכבים – ניסים או נפלאות או שניהם?

בסדנה בהנחיית ד"ר אורלי אלבק, מרכזת מערך ההשתלמויות באקדמיה ללשון העברית, הדגמנו משפטים מתחומים שונים, הצגנו כמה ענייני ניסוח שכדאי להתחשב בהם, והצענו כמה הצעות לניסוח תקין ובהיר.במהלך הסדנה המשתתפים הוזמנו להציג שאלות ולהציב אתגרים משלהם הנוגעים לענייני ניסוח.

הסדנה נערכה בי"ח בטבת תשפ"ב, 22 בדצמבר 2021, במתכונת מקוונת.