סדנת כתיב מקוונת, תשפ"ב

אחרי הצוהריים איכנס לבית אימי,
והיא תספר לי את זיכרונותיה.

האקדמיה ללשון העברית מקיימת סדנאות כתיב מקוונות.

בסדנאות אנו דנים בכללי הכתיב המלא, בייחוד בכללים שהשתנו לפני שנים אחדות.

מועדי הסדנאות:

  • יום ראשון א' בטבת תשפ״ב (5 בדצמבר) בשעה 11:00
  • יום ראשון, כ״ו באדר א׳ (27 בפברואר) בשעה 20:00

הנחתה את הסדנאות ד"ר אורלי אלבק.