מסלול לימודים אקדמי בלשון העברית לבני נוער (כסלו תשפ”ב, נובמבר 2021)

לראשונה בארץ נפתח לנוער מסלול אקדמי בלשון עברית בשנת הלימודים תשפ”ב באוניברסיטת תל אביב בהשתתפות האקדמיה ללשון העברית.

אוניברסיטת תל אביב לנוער, החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב, משרד החינוך והאקדמיה ללשון העברית מתכבדים לעדכן כי השנה ייפתח מסלול אקדמי לנערות ולנערים מצטיינים המוכר כמגמה של 5 יחידות בלשון.

התלמידים יחלו במסלול בכיתות ט’–י’ לאחר מבחני קבלה, ילמדו קורס ייעודי באוריינות אקדמית, ואחר כך יצטרפו לקורסים נבחרים הנלמדים בחוג ללשון באוניברסיטה.

התלמידים ילמדו קורסים בניקוד ובתחביר, בהיסטוריה של העברית ובסמנטיקה – ובהמשך לימודיהם יוכלו להצטרף לקורסים נוספים בחוג לבחירתם.

גם האקדמיה ללשון העברית נרתמה למיזם ותלַמד באוניברסיטת תל אביב בסמסטר ב קורס ייעודי – ‘חקירות והכרעות בלשון’ – שייתנו חוקרי האקדמיה. הסטודנטים הצעירים והבוגרים יכירו את מאגרי המילון ההיסטורי, יתוודעו לעקרונות קביעת התקן בלשון העברית, יתנסו בכתיבת תשובות על שאלות הציבור וילמדו על הקשר שבין האקדמיה ובין הציבור הרחב.

הלימודים במסגרת זו יזַכו את התלמידים ברווח כפול: גם המרת בחינת הבגרות בלשון והרחבתה ל־5 יחידות לימוד וגם צבירת נקודות זכות לתואר הראשון.

מבחן המיון ייערך בה’ כסלו, 9 בנובמבר
בשעה 16:30 באוניברסיטת תל אביב


לפרטים נוספים, לרישום ולקבלת מידע על המבחן