שופר, דבש, תפוח, רימון, ראש השנה

לשונות חגי תשרי, אלול תשפ"א

הרצאה מקוונת

  • מדוע מכנים בחוגים מסוימים את ראש השנה 'יום תרועה'?
  • מה מקור הצירוף 'ראש השנה'?
  • מה פירוש 'תיכתבו ותיחתמו לאלתר'?
  • מה באמת אמר הכוהן הגדול בתפילתו המיוחדת ביום הכיפורים?
  • מדוע נקרא ספר התפילות לחגים 'מחזור'? 
  • איזה פרי הוא פרי עץ הדר?

לקראת ראש השנה תשפ"ב הרצה סגן נשיא האקדמיה וחתן פרס ישראל פרופ' אהרן ממן על מילים וביטויים הקשורים לחגי תשרי, החל בראש השנה וכלה בשמיני עצרת. חגים ומועדים אלו על מנהגיהם העמוסים, תפילותיהם ופיוטיהם המסורתיים, מזמנים אוצר מילים וביטויים מגוונים ומעניינים המעוררים שאלות.

אהרן ממן הוא פרופסור אמריטוס בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית, ובין השאר היה ראש מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ומנהל המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל ומפעל ספרות חוכמת הלשון העברית. מתחומי מחקרו: חוכמת הלשון העברית בימי הביניים, העברית בתקופת הביניים והמרכיב העברי בלשונות היהודים.

לצפייה בהרצאה: