מלגת האקדמיה ללשון העברית ע"ש ראובן אוחנא – תשפ"א

מלגת האקדמיה ע"ש ראובן אוחנא ז"ל הוענקה בפעם הראשונה בשנת תשפ"א בתרומת בני משפחתו.

שישה עשר סטודנטים וסטודנטיות מכל האוניברסיטאות בארץ הגישו השנה מועמדות למלגה.

חברי ועדת הפרס דנו בכל הבקשות, ומתוכן נבחרו ארבעה מועמדים מצוינים בעלי יכולות אקדמיות מובהקות, שאיפה להצלחה ומצוינות ונסיבות חיים המצדיקות קבלת מלגה. כל אחד מהמועמדים יקבל מלגה בסך 5000 ₪:

1. גב' תהאני גית, מחנה הפליטים שועפט, האוניברסיטה העברית בירושלים
2. מר ליאון אוקס, קריית שמונה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
3. מר פוראת ח'טיב, כפר מנדא, אוניברסיטת חיפה
4. גב' ליאור ארבל-נדב, יהוד, אוניברסיטת בר־אילן

אנו מקווים כי המלגה תשמש מנוף להמשך התפתחותם בתחום הלשון בעתיד. ברכותינו.

הענקת המלגות הייתה באדר תשפ"א, פברואר 2021.

אנו מודים לכל המועמדים שהגישו השנה את מועמדותם למלגה ומברכים את ארבעת הזוכים בה.