סדנה לשיפור הטקסט המשפטי, מרחשוון תשפ"ב

מרחשוון תשפ"ב, אוקטובר 2021

"ככל שהמסמכים שנכתבים על ידכם, לרבות אך לא רק חוזים, כתבי טענות, פסקי דין, הינם ארוכים, מסורבלים ובלתי מובנים, מקומכם איתנו".

בסדנה המקוונת בת ארבעת המפגשים עסקנו בנושאים האלה:

  • דרכים לניסוח טקסט משפטי בהיר, תמציתי וידידותי;
  • תקניות הטקסט – לימוד פרקי ניסוח, כתיב ופיסוק והכרת כלי עבודה.

בסדנה למדנו פרקי ניסוח אחדים ותרגלנו אותם בטקסטים משפטיים.

הנחתה ד"ר אורלי אלבק.

כל המפגשים התקיימו בשעות 20:00 עד 21:30 בתאריכים:

  • יום שלישי, י"ג במרחשוון תשפ"ב (19 באוקטובר 2021)
  • יום חמישי, ט"ו במרחשוון תשפ"ב (21 באוקטובר 2021)
  • יום שלישי, כ' במרחשוון תשפ"ב (26 באוקטובר 2021)
  • יום חמישי, כ"ב במרחשוון תשפ"ב (28 באוקטובר 2021)