איור זוג גרביים והכיתוב זכר או נקבה?

חידון זכר ונקבה

האם האח בוער או בוערת? האם הצומת פקוק או פקוקה? האם פנים יפים או יפות?

בדקו עד כמה אתם יודעים את המין הדקדוקי של כמה מילים עבריות.

לחידון זכר ונקבה


לכל הפתרונות

גרסה להדפסה