על שופט הכדורגל

מאת: ברק דן

על פי אקדם 15 (תש"ס – 2000)

ביום י"ב במרחשוון תש"ס (22 באוקטובר 1999) יוחדה ישיבה של הוועדה למונחי המשפט של האקדמיה לדיון בשאלה אם לקבוע מונח נפרד לשופט במשחקי הספורט. בוועדה למונחי המשפט, שהתכנסה אז מדי חודש בחודשו, היו חברים בלשנים מקרב חברי האקדמיה, שופטים, עורכי דין ומשפטנים בעלי שם. היושב בראש הוועדה היה המשנה בדימוס של נשיא בית המשפט העליון, פרופ' מנחם אֵלון (ז"ל).

אל הוועדה הגיעו פניות חוזרות ונשנות בדבר קביעת מונח נפרד לשופטי הספורט (ואולי אף לשופטי תחרויות אחרות) כדי להבחין בין נושאי משרות המובחנות ביסודן: שופטים בבתי המשפט מחד גיסא ושופטים בתחרויות ובמשחקים מאידך גיסא. לדעת הפונים, ייחוד השם שופט לשופטים בבתי המשפט יחזק וישמר את מעמדם. המחזיקים בדעה זו טענו שלשופט הספורט תפקיד שונה לחלוטין מתפקיד השופט בבית המשפט: לפני שופט הספורט אין מתקיים דיון: הצדדים אינם שוטחים לפניו את טענותיהם וראיותיהם; על שופט הספורט להכריע על־אתר, ואין ערעור על הכרעותיו. שופט הספורט משמש למעשה פוסק, אלא שמילה זו שמורה בדרך כלל לפוסקי ההלכה. ואומנם לשונות רבות, דוגמת אנגלית, צרפתית, איטלקית, ספרדית וערבית, נוטות להבחין בין שני בעלי התפקידים. באנגלית למשל, שופט בית המשפט הוא judge ושופט הספורט הוא בדרך כלל referee או umpire. אך גם באנגלית יכול judge לשמש מחוץ לכותלי בית המשפט – בתחרויות שונות, ובהן תחרויות ספורט.[1]

הוועדה למונחי המשפט דנה בעניין פעמים אחדות, וכשהתגבשו ההצעות – ובראשן שַׁפָּט או פַּסְקָן – הוזמנו לישיבת הוועדה גם נציגים מתחום הספורט: שופטי הכדורגל נפתלי איתן (ז"ל) ואייל צור, שופט הכדורסל טוד וורניק ושדר הספורט זוהיר בהלול. הללו הציגו חזית כמעט אחידה נגד קביעת מונח חדש, וטעמיהם עימם: אומנם התפקידים שונים אך יש בהם גם מכנה משותף, למשל הסמכות להטיל עונשים; בעלוֹת שופט הכדורגל או הכדורסל למגרש, עליו להיות סמכותי ככל שיוכל. אם תתערער סמכותו, יתקשה למלא את תפקידו. השם שופט מסייע ביצירת הסמכות הדרושה. עוד נטען שהשם שופט מושרש בציבור מכדי לשרשוֹ; את המונח שופט אישרו ועד הלשון והאקדמיה, הוא בא במילוני האקדמיה[2] ובסעיפי החוקות של התאחדות הכדורגל, התאחדות הכדורסל וכיו"ב. היה מי שסבר שאומנם ראוי היה מלכתחילה להבחין ביו שני התפקידים, אך משעה שמונח אחד משמש לשניהם, אין מקום לחשוש לטעויות. הציבור מבחין בין שני סוגי השופטים, והחשש פן יבלבל ביניהם יש לו אחיזה מועטה במציאות. לעומתו גרס אחד מאנשי הספורט שאפשר וצריך לשנות את שם שופט הספורט, ואף הציע לכנותו קַבְעָן.

בסופו של דבר הוחלט להשאיר את המצב בעינו; אך הוסכם שאם בעתיד תועלה הצעה שובת לב, ישובו חברי הוועדה ואנשי הספורט ויתכנסו לדון בנושא.

———————————————-

[1] למשל בסגל השופטים בפוטבול אמריקאי (back judge, side judge, line judge ועוד) ובשחייה (chief judge ו־finish judge).

[2] החלופה העברית שופט ל־referee או umpire מצויה ברשימות המונחים של האקדמיה במילון תרבות הגוף (חינוך גופני) במרבית ענפי הספורט, ובראשם כדורסל וכדורגל. עם זאת יש לציין כי פה ושם מצויה במילון גם החלופה פוסק (כשיש ריבוי בעלי תפקידים), למשל במונחי טניס umpire הוא שופט ו־referee הוא פוסק.
בשנת תש"ף (2020) הוחלט כי VAR בעברית יהיה שופט מסך.