לשוננו פג, ג

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לרכישה

קישור לתוכן העניינים

קישור לתקצירים באנגלית

מאמר לדוגמה: "שורש, משקל ומבני הברות: שמות איברי הגוף בהיבטים מורפולוגיים" מאת אורה (רודריג) שורצולד

 

לרכישת מינוי שנתי לכתב העת לשוננו לשנת תשפ"א