שמואל בולוצקי

 • נבחר לחבר כבוד בשנת תשפ"א

פרופ' שמואל בולוצקי נולד בתל אביב בשנת תש"ג (1943).

את עבודת הדוקטור שלו בבלשנות הגיש בשנת 1972 לאוניברסיטת אילינוי בארצות הברית. עד פרישתו היה פרופסור באוניברסיטת מסצ'וסטס אמהרסט בארצות הברית, ובה לימד בחוג ללימודי יהדות והמזרח התיכון, ואף כיהן בו כראש החוג וריכז בו את לימודי העברית. בעבר היה חבר סגל בחוג לבלשנות באוניברסיטת תל אביב, לימד מדי פעם כפרופסור אורח באוניברסיטת בן־גוריון בנגב ובאוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' בולוצקי היה נשיא ארגון הפרופסורים לעברית בארצות הברית, ושנים רבות הוא חבר בוועד המארגן של הכנסים השנתיים של הארגון. בשנת 2002 יזם והקים סדנה פדגוגית שנתית למורים לעברית בארצות הברית. הוא שימש ומשמש חבר במערכות של כתבי עת ופרסומים אחרים העוסקים בלשון העברית ובלימודי יהדות.

תחומי מחקריו הם פונולוגיה ומורפולוגיה בכלל ופונולוגיה ומורפולוגיה של העברית החדשה בפרט, מילונאות עברית, יישום מתודולוגיה בלשנית בהוראת העברית כשפה זרה, ובניית מאגרי נתונים לשוניים ושימוש בהם במחקר בלשני.

מפרסומיו

ספרים

 • Dictionary of Hebrew Nouns, Rubin Mass Publishers, Jerusalem 2020
 • A Reference Grammar of Modern Hebrew, Cambridge 2005 (with Edna Coffin)
 • Measuring Productivity in Word Formation: the Case of Israeli Hebrew (Studies in Semitic Languages and Linguistics 27). Leiden 1999
 • 501 Hebrew Verbs. Hauppauge 1996 [2nd Edition 2008, 3rd Edition 2018]

פרקים ומאמרים בספרים

 • "אפשרויות של זיהוי עמדות עיצוריות שאינן ממומשות על פני השטח בעברית הדבורה", תעודה כז: חוקרים עברית מדוברת (תשע"ו), עמ' 183–197
 • "הגה המעבר y בנטיית העתיד בעברית הישראלית", מחקרים בעברית החדשה ובמקורותיה, ירושלים תשע"ד, עמ' 117–124
 • "עוד על גזירה קווית וגזירה מסורגת במורפו־פונולוגיה של העברית הישראלית", מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד, מ' מוצ'ניק וצ' סדן (עורכים), ירושלים תשע"ג, עמ' 50–59
 • "מרכוז התנועה i בעברית המדוברת", א' ממן, ש' פסברג וי' ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בשפה העברית, בארמית, ובלשונות היהודים, מוגשים למשה בר־אשר, ירושלים תשס"ח, ג, עמ' 51–54
 • "צמצום ונשילת עיצורים בדיבור עברי ישראלי שאינו מוקפד', קול ליעקב: אסופת מאמרים לכבוד פרופסור יעקב בן־טולילה, ד' סיון ופ' הלוי-קירצ'וק (עורכים), באר שבע תשס"ג, עמ' 49–52
 • "הסגוליים – גזירה קווית או מסורגת?", ספר הדסה קנטור, א' רודריג שורצולד וי' שלזינגר (עורכים), רמת גן תשנ"ו, עמ' 17–26
 • “Parts of Speech Categories in the Lexicon of Modern Hebrew”, Chapter 9 in Usage-Based Studies in Modern Hebrew. Background, Morphology and Syntax, ed. R.A. Berman, Amsterdam 2020, pp. 265-330 (with Ruth A. Berman)
 • “The phonology of connected speech in Israeli Hebrew”, Brill’s Journal of Afroasiatic Languages and Linguistics 11 (2019), pp. 201-225
 • “Hitpa`el Metathesis and Assimilation in Hebrew: Morphological and Phonetic Considerations”, The Maskil in Our Time: Studies in Honor of Moshe Pelli, eds. Z. Garber, L. Hakak, S.S. Katz, 2017, e3-e11
 • “Israeli Hebrew: National Identity and Language”, Contemporary Israel: New Insights and Scholarship in Jewish Studies in the 21st Century series, Frederick E. Greenspahn (ed.), New York 2016, pp. 224-241
 • Entries in Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Ed. Geoffrey Khan, Leiden 2013:
 • “Bgdkpt Consonants: Modern Hebrew”, Vol. 1, pp. 262-268
 • “Diminutive”, Vol. 1, pp. 731-738
 • “Elision of consonants: Israeli Hebrew”, Vol. 1, p. 807
 • “Glottal stop: Israeli Hebrew”, Vol. 2, pp. 68-69
 • “Imperative and Prohibitive: Modern Hebrew”, Vol. 2, pp. 245-248
 • “Phonology: Israeli Hebrew”, Vol. 3, pp. 113-122
 • “Pretonic Lengthening: Modern Hebrew”, Vol. 3, pp. 229-230
 • “Resh: Modern Hebrew”, Vol. 3, pp. 389-390
 • “Segholates: Modern Hebrew”, Vol. 3, pp. 522-524
 • “Sonority”, Vol. 3, pp. 585-586
 • “Grammar in the Classroom: The Case of Israeli Hebrew”, In A. Feuer, S. Armon-Lotem & B.D. Cooperman (eds.), Issues in the Acquisition and Teaching of Hebrew, Bethesda 2009, pp. 67-86
 • “Israeli Hebrew morphology”, Chapter 14 in A.S. Kaye (ed.), Morphologies of Asia and Africa (including the Caucasus), Winona Lake 2007, pp 283-308
 • “Linear first-time derivation of verbs and consonant cluster preservation in Israeli Hebrew”, in D. Ravid & H. Bat-Zeev Shyldkrot (eds.), Perspectives on language and language development, Dordrecht 2004, pp. 35-43
 • “The ‘roots’ of denominative Hebrew verbs”, in J. Shimron (ed.), Language Processing and Acquisition in Languages of Semitic, Root-Based Morphology (Language Acquisition and Language Disorders Series, Vol. 28), Amsterdam 2003, pp. 131-146
 • “Phonological and morphological variation in spoken Hebrew”, in B.H. Hary (ed.), Corpus Linguistics and Modern Hebrew: Towards the Compilation of the Corpus of Spoken Hebrew (CoSIH), Tel Aviv 2003, pp 119-156
 • “Israeli Hebrew phonology”, in A.S. Kaye and P. Daniels (eds.), Phonologies of Asia and Africa, Winona Lake, Vol. 1 (1997), pp 287-311
 • "On The Schizoid Nature of Modern Hebrew" (Review article of P. Wexler, The Schizoid Nature of Modern Hebrew: A Slavic Language in Search of a Semitic Past, Wiesbaden 1990), R.A. Stone & W.P. Zenner (eds.), Critical Essays on Israeli Social Issues and Scholarship: Books on Israel, Vol. III (1994), pp 63-85
 • “Casual and formal vowel deletion in Modern Hebrew”, Semitic Studies in Honor of Wolf Leslau, ed. A.S. Kaye, Wiesbaden 1991, Vol I, pp 189-198
 • “Some aspects of Modern Hebrew phonology”, in R. Aronson Berman, Modern Hebrew Structure, Tel Aviv 1978, pp 11-67

מאמרים בכתבי עת

 • "הלקסיקון המנטאלי וסוכניו: מבנים ותהליכים במשקלים המכפילים בעברית בת־זמננו", חלקת לשון 51 (2018), עמ' 36–49 (עם תמר סוברן)
 • "שני סוגים של יצרנות בתצורת מלים, רחבת־היקף או ממוקדת: תצורת שמות ותארים בסיומות ־ָן ו־וֹן", בלשנות עברית 71 (תשע"ז), עמ' 7–16
 • "מעמד העיצורים הצוללים בעברית הישראלית כעיצורי מעבר", חלקת לשון 49 (תשע"ז), עמ' 28–38
 • "צורת הנקבה של תבניות תצורה לבעלי מקצוע ושמות אגנטיביים", העברית סג (תשע"ה–תשע"ו), עמ' 169–172
 • "רצפי תנועות בעברית הישראלית המדוברת", הדור 7 (2016), עמ' 178–183
 • "משקל פַּעְלָן עם נ' בסיסית המתפרשת מחדש כחלק מן הסופית", הדור 6 (2015), עמ' 161–164 (עם עמנואל אלון)
 • "הידמות העיצורים האפיים בעברית הישראלית", הדור 4 (2010), עמ' 135–139
 • "שכיחות ופוריות במערכת הפועל של העברית הישראלית", לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 345–367
 • "היחלשות העיצור ר' בעברית המדוברת", בלשנות עברית 62–63 (תשס"ט), עמ' 49–55
 • "הערה על 'גמר' ו'סיים' בעברית הישראלית", הדור 3 (2009), 145–151
 • "תיאור הצליליות בפונולוגיה של העברית הישראלית בספרו של חיים רוזן העברית שלנו", העברית ואחיותיה ו-ז (תשס"ו–תשס"ז), עמ' 239–248
 • "הארכה פרטונית בעברית ישראלית מדוברת", מחקרים בלשון י (תשס"ו), עמ' 1–7
 • "בניית קורפוס מוגדר בעברית ישראלית ושימוש בו בבלשנות עברית ובהוראת עברית כשפה זרה", Hebrew Higher Education11 (2004), עמ' 37–57
 • "תופעות לשוניות טבעיות, המשותפות לעברית הישראלית המדוברת ולעברית המקראית", הדאר 82:2 (2003), עמ' 30–36
 • "עוד על השוואת מילונים כמדד פרודוקטיביות בתצורת מלים בעברית הישראלית", העברית ואחיותיה א (תשס"א), עמ' 55–68
 • "עברית ישראלית כשפה שמית: גנאלוגיה וטיפולוגיה", מחקרים בלשון ז (תשנ"ו), עמ' 121–134
 • "על סימון התנועות a ו־e ועל סימון העדר תנועה בכתיב של העברית החדשה", לשון ועברית 5 (תשנ"א), עמ' 34–37
 • “Reassessing secondary stress and stress shift in Israeli Hebrew”, Hebrew Studies 56 (2015), 163-173
 • “Stress shift and trochaic structures in the nominal system of Modern Hebrew”, Brill’s Annual of Afroasiatic Languages and Linguistics 6:1 (2014), pp 1-26 (with Itsik Pariente)
 • “Colloquial Hebrew imperatives revisited”, Language Sciences 31 (2009), pp. 136-143
 • “Metaphors in Hebrew slang, and their parallels in Hebrew literature and in the sources”, Hebrew Studies XLVIII (2007), pp. 269-290
 • “A Note on Initial Consonant Clusters in Israeli Hebrew”, Hebrew Studies XLVII (2006), pp 227-235
 • “The role of casual speech in evaluating naturalness of phonological processes: the phonetic reality of the schwa in Israeli Hebrew”, SKASE Journal of Theoretical Linguistics (electronic publication) 2:3 (2005), pp 1-13
 • “Stress placement as a morphological and semantic marker in Israeli Hebrew”, Hebrew Studies 41 (2000), pp. 53-82
 • “On the Special Status of the Vowels a and e in Israeli Hebrew”, Hebrew Studies 40 (1999), pp. 233-250
 • “On the formation of diminutives in Modern Hebrew morphology”, Hebrew Studies 35 (1994), pp. 47-63
 • “On the derivation of Hebrew forms with the +ut suffix”, Hebrew Studies 33 (1992), pp. 51-69 (with O. Rodrig Schwarzwald)
 • “On vowel assimilation and deletion in casual Modern Hebrew”, Hebrew Annual Review 12 (1990), pp 23-48 (with O. Rodrig Schwarzwald)
 • Review-article of L. Glinert, The Grammar of Modern Hebrew, Cambridge 1989, Hebrew Studies 31 (1990), pp. 156-170 (with G. Hermon)
 • “On the teaching of gender in Hebrew numerals and other phenomena simplified in semi-standard native speech”, Bulletin of Higher Hebrew Education 2:1 (1987), pp. 7-11
 • “Colloquial gender neutralization in the numeral systems of Modern Hebrew and Lebanese Arabic”, Al-`Arabiyya 19 (1986), pp. 19-28 (with A.F. Haydar)
 • “Semantic productivity and word frequency in Modern Hebrew verb formation”, Hebrew Studies 27:1 (1986), pp. 38-46
 • “Awareness of linguistic phenomena in the native language and its implications for learning Hebrew”, Bulletin of Hebrew Higher Education 1:2 (1986), pp. 14-17
 • “The domain of casual processes in Modern Hebrew”, Linguistic Analysis 15:1 (1985), pp. 19-27
 • “Subject pronouns in colloquial Hebrew”, Hebrew Studies 25 (1984), pp. 126-130
 • “Causativization and transitivization in Arabic and Modern Hebrew”, Afroasiatic Linguistics 9 (1984), pp. 101-110 (with G.N. Saad)
 • “On active and non-active causativizable verbs in Arabic and Hebrew”, Zeitschrift für arabische Linguistik 10 (1983), pp. 71-79 (with G.N. Saad)
 • “Rate and style in accelerated speech”, Occasional Working Papers in Cognitive Science, University of Massachusetts at Amherst, 1982, pp. 48-76
 • “Strategies of Modern Hebrew verb formation”, Hebrew Annual Review 6 (1982), pp. 69-79
 • “Remarks on rhythmic stress in Modern Hebrew”, Journal of Linguistics 18 (1982), pp. 275-289
 • “Note on frequency in phonetic change”, Hebrew Annual Review 5 (1981), pp 15-19
 • “On the autonomy of the tense paradigm: The Modern Hebrew evidence”, Lingua 51 (1980), pp. 115-123
 • “On the monophonematic interpretation of Modern Hebrew Affricates”, Linguistic Inquiry 11:4 (1980), pp. 793-799
 • “Paradigm coherence: evidence from Modern Hebrew”, Afroasiatic Linguistics 7:4 (1980), pp. 103-126
 • “On the new imperative in colloquial Hebrew”, Hebrew Annual Review 3 (1979), pp. 17-24
 • “A note on sibilant fricatives”, Glossa 12:2 (1978), pp. 205-216
 • “Word formation strategies in the Hebrew verb system: denominative verbs”, Afroasiatic Linguistics (Monograph Journals of the Near East) 5:3 (1978), pp. 111-136
 • “Fast speech as a function of tempo in natural generative phonology”, Journal of Linguistics 13:2 (1977), pp. 217-238
 • “A note on archi‑segments”, Glossa 9:2 (1975), pp. 253-258
 • “On morphological and phonetic constraints in Modern Hebrew”, Hebrew Computational Linguistics 6 (1972), pp. 1-12
 • “Hebrew b, p, k – rule opacity or data opacity? (A reply to Paul Kiparsky)”, Hebrew Computational Linguistics 5 (1972), pp. 24-35 (with G. Ben‑Horin)
 • i/e alternation with a in the Hebrew verb and the question of vacuous generalization”, Hebrew Computational Linguistics 5 (1972), pp. 1-19​