מסרנים מחכמי תימן עם פרופ' שלמה מורג

מסורות ישראל