"והגדת לבנך" – עיון בלשונות ליל הסדר, ניסן תשפ"א

הרצאה מקוונת

מהי משמעות הצירוף "ליל הסדר"?
מרור או מרורים?
מהו "עבור" בביטוי "בעבור זה"?
איך קשור היחס בין אצבע ליד למספר המכות שקיבלו המצרים?

לקראת חג הפסח תשפ"א הזמַנו את הציבור להשתתף בהרצאה חגיגית (מקוונת) של נשיא האקדמיה ללשון העברית פרופ' משה בר־אשר. מאות משתתפים נענו להזמנה.

פרופ' בר־אשר פתח את הרצאתו בשאלה איך קיבל ליל הסדר את מעמדו החשוב בכל בית יהודי. לדבריו החוט המשולש המייחד את ליל הסדר הוא קדושת השולחן הבאה לידי ביטוי בברכות הרבות המלוות את הארוחה, אמירת ההלל וקטעי תפילה נוספים הלקוחים מעולם בית הכנסת, ורכיב הלימוד במהלך הארוחה.

במהלך ההרצאה דן פרופ' בר־אשר בביטויים מלשון ההגדה. דרך הבנת הביטויים והלשונות של ההגדה נחשף אופיו המיוחד של חג הפסח ושל ליל הסדר.

פרופ' בר־אשר הוא נשיא האקדמיה ללשון העברית משנת תשנ"ג, והוא חתן פרס ישראל בחקר הלשון העברית ובחקר לשונות היהודים וחתן פרס אמ"ת לבלשנות.