זכר ונקבה בבעלי החיים איך אומרים נחש בנקבה ונמלה בזכר? בעברית אנחנו מכירים: אריה ולביאה, גמל ונאקה, חמור ואתון, תיש ועז, תרנגול ותרנגולת, פר (או שור) ופרה, כבש וכבשה, צבי וצבייה, פיל ופילה, אייל ואיילת (וגם איילה). אבל רוב בעלי החיים לא זכו לשם נפרד לזכר ולנקבה, וכשרוצים להבחין משתמשים במבנה מורכב כמו "נמלה ממין זכר" או "נקבת הנחש". בספרות ובלשון הדיבור נוצרות לעיתים צורות נקבה לשמות זכריים בתוספת -ה, וצורות זכר לשמות נקביים המסתיימים ב- ה בהשמטת הסיומת: נחש ונחשה, יתוש ויתושה, זבוב וזבובה, יון ויונה, ומי שרוצה גם: נמל ונמלה.

ערכת כרזות חגיגית (תשפ”א)

לכל המורות והמורים ולכל אוהבי העברית –
אנחנו מציעים ערכה ובה:

  • שמונה כרזות ססגוניות מלוות בהסברים מילוליים קצרים מהפרסומים שלנו בפייסבוק (גודל A3)
  • דף חידון עברי ובו 15 שאלות ופתרונות (גודל A3 – הדפסה דו צדדית)
  • כרזה חגיגית גדולה בסימן ‘עברית – עם כל המשפחה’ (גודל 70*100)
    אתם מוזמנים לרכוש את הערכה – ולקשט בכרזות את הכיתה, המשרד או את חדר הילדים בבית.

לרכישה