סדנת עריכה, תש"ף–תשפ"א

סדנה מקוונת

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנאות עריכה מקוונות.

בסדנאות ערכנו טקסט והצענו חלופות כנדרש.

מועדי הסדנאות:

 • י"ב באב תש"ף (2 באוגוסט 2020), בשעה 19:00
 • כ"ט באב תש"ף (19 באוגוסט 2020), בשעה 18:00
 • י"ג באלול תש"ף (2 בספטמבר 2020), בשעה 10:00
 • י"ח באלול תש"ף (7 בספטמבר 2020), בשעה 17:00
 • ל' בתשרי תשפ"א (18 באוקטובר 2020), בשעה 10:00
 • ל' בתשרי תשפ"א (18 באוקטובר 2020), בשעה 17:00
 • כ"ב במרחשוון תשפ"א (9 בנובמבר 2020), בשעה 11:00
 • כ"ד במרחשוון תשפ"א (11 בנובמבר 2020), בשעה 18:00
 • ט"ז בכסלו תשפ"א (2 בדצמבר), בשעה 17:00
 • ט' בטבת תשפ"א (24 בדצמבר), בשעה 18:00
 • ט"ז בטבת תשפ"א (31 בדצמבר), בשעה 10:00
 • כ"ט בשבט תשפ"א (11 בפברואר 2021) בשעה 17:00
 • כ"ז באדר תשפ"א (11 במארס), בשעה 09:00
 • ט' בניסן תשפ"א (22 במארס), בשעה 17:00
 • ז' באייר תשפ"א (19 באפריל), בשעה 19:00
 • י״ג בסיוון תשפ״א (24 במאי), בשעה 19:00
 • כ"ד בתמוז תשפ״א (4 ביולי), בשעה 16:00
 • כ"ח בתמוז תשפ״א (8 ביולי), בשעה 11:00
 • ג' באב תשפ״א (12 ביולי), בשעה 20:00

הנחתה את הסדנאות ד"ר אורלי אלבק.