ספר המקורות לספרות העברית בצפון אמריקה משנת קנ"א (1391) ועד היום כרך א

ספר המקורות לספרות העברית בצפון אפריקה

"ספר המקורות" לספרות העברית שנתחברה בצפון-אפריקה כולל רשימת כל החיבורים שנתחברו במדינות מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה ולוב החל בשנת 1391 ועד ימינו. אין הוא כולל חיבורים שלא נכתבו בעברית. על כל חיבור וחיבור נרשמיםהפרטים האלה: שם המחבר, זמנו ומקומו; שם החיבור וזמנו; תוכן החיבור (בקצרה, בשורה אחת); כתבי היד שהוא מצוי בהם; הדפוסים שנדפס. אם יש הרבה כתבי יד או דפוסים, נרשמו העתיקים והחשובים שבהם בלבד.

החיבורים נרשמו ברשימות שונות לפי סוגיהם הספרותיים. כל חיבור נרשם בכרטיס והוקלד במחשב, והדבר  מאפשר מיון לפי סדר האלף-בית של שמות המחברים או שמות החיבורים; מיון לפי סוגים, לפי תאריכים; רשימת כתבי היד, רשימת הדפוסים, וכיו"ב. אם בספר יש חיבורים של מחברים שונים, או חיבורים מסוגים שונים של מחבר אחד, ואפילו הסכמות, תולדות המחבר וכיו"ב – נרשם כרטיס לכל חיבור וחיבור, ובקטלוג של בית-הספרים הלאומי נבדק אם יש דפוסים נוספים שלו ואם רשומים בו חיבורים נוספים של אותו מחבר. כן נבדק ב"מכון לתצלומי כתבי היד" שליד בית-הספרים הלאומי אם יש כתבי יד של חיבורים אלו.

בסוגת הפיוט הסתמכנו בעיקר על הרשום אצל דודזון בספרו "אוצר השירה והפיוט". לעניין כל מה שנתפרסם בדפוס עד שנת הופעת ספר זה (תרצ"ג) סמכנו עליו, והשלמנו אותו בבדיקת ספרים שיצאו לאור לאחר פרסומו. כל פיוט נרשם בכרטיס לעצמו בדומה לכרטיסים שבהם נרשמו החיבורים בשאר סוגות הספרות.

לתוכן העניינים

לרכישה