מגפות, חיסונים וקפסולות – על המינוח העברי, אלול תש"ף

הרצאה מקוונת

 

– איך העברית מתאימה את עצמה למציאות המתחדשת?
– האם יש מקום בימינו למפעל המינוח העברי?
– מי הצרכנים ומי היצרנים של חידושי המילים?
– ומה הסיכויים שהחידושים ייקלטו?

ימי הקורונה הם ימי מבחן גם למינוח העברי – האם יש למצוא חלופה עברית לשם הנגיף? האם יש להיאבק בנטייה לבחור מונחים לועזיים?

בשאלות אלו ועוד דנו במפגש מקוון שערכנו עם רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית. ההרצאה נערכה ביום רביעי ו' באלול, 26 באוגוסט.

על המרצה:

רונית גדיש היא ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית. היא עוסקת בתחום המינוח ובעריכת מילונים מקצועיים, בהחלטות האקדמיה בדקדוק, בתעתיק ובפיסוק, בכתיבת חומרים לאתר האקדמיה ובעריכת מילון האקדמיה.

הרצאותיה ומאמריה עניינם בחידושי מילים ובמינוח, במילונות ובמילונאות, בשאלות התקן בדקדוק, בפיסוק, בכתיב ובתעתיק, בעברית כשפת תרבות ועוד.