תמונתו של פרופסור יעקב שוויקה

פרופסור יעקב שויקה זיכרונו לברכה

פרופ' יעקב שויקה, חוקר הבלשנות החישובית ומאגרי הטקסטים והמילונאי, הלך לעולמו.

יעקב שויקה (1936–2020) היה פרופסור במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר־אילן, והיה ראש המכון לאחזור מידע ולבלשנות חישובית באוניברסיטה. הוא היה מומחה לניתוח ממוחשב של טקסטים ומאגרי טקסטים גדולים, עיבוד ממוחשב של שפות בכלל ושל עברית בפרט, ובמחשוב של ענפים בבלשנות: המילונאות, המורפולוגיה והתחביר.

בריאיון לזאב גלילי מעיתון מקור ראשון הוא דיבר על המילון שיזם וערך – מילון "רב מילים" – המילון השלם לעברית החדשה: "התפיסה המודרנית אומרת שהמילון צריך להיות מתאר ולא נורמטיבי. היינו: הוא יכלול את כל השפה החיה, הכתובה והמדוברת, תקנית ולא תקנית כאחת (כמובן תוך ציון התקניות והמשלב של כל מילה)". הוא סבר כי גם מילון לשפה חיה צריך להתבסס על קורפוסים כדי להגיע לפירוט ולמיצוי של כל משמעויות המילה: "עד לשנות השבעים כל המילונים זלזלו בזה, או שלא עמדה לרשותם היכולת הטכנית לממש זאת. ההנחה הייתה שמי שמכיר את המילה מבין אותה. הם הסתפקו בעיקר בדוגמאות מן הספרות ומן המקורות, שבעצם תיעדו את המילים ולא תמיד הסבירו. ב'רב מילים' ההסבר הוא על פי ההקשר שבו מופיעה המילה בטקסטים שבבסיס הנתונים של המילון".

שויקה היה מעורב במיזמים חשובים במילונאות העברית ובניתוח הכתבים העבריים (המידע מתוך אתר ויקיפדיה):

  • בשנים 1962–1965 פיתח שויקה את המנתח המורפולוגי הממוחשב הראשון לשפה העברית.
  • בשנת 1966 הצטרף לפרויקט השו"ת באוניברסיטת בר אילן – מהמיזמים הראשונים והמקיפים ביותר בעולם לאחזור מידע בטקסט מלא, ובשנים 1974–1986 עמד בראשו.
  • בשנים 1983–1985 היה יועץ ראשי למחשוב למערכת האנציקלופדיה העברית, והיה אחראי על ההפקה הממוחשבת של כרך המפתח.
  • בשנים 1988–1996 היה החוקר הראשי של פרויקט 'רב מילים' לבלשנות חישובית עברית ולמילונאות אלקטרונית של המרכז לטכנולוגיה חינוכית ואחראי לפיתוח מערכות ממוחשבות לטיפול מתקדם בעברית: מילון ממוחשב, נקדן טקסט, מערכת לניתוח מורפולוגי ועוד. היה ראש המערכת של מילון 'רב מילים'.
  • מאפריל 2005 עמד בראש המחשוב של פרויקט פרידברג לגניזת קהיר, שמטרתו ליצור מאגר מידע שיכלול את כל דפי הגניזה, את פיענוחם ואת המחקרים שפורסמו בעניינם ולהנגיש אותו במרשתת.

על עבודותיו זכה בכמה פרסים ובהם פרסי איל"א, פרס ראש הממשלה לתוכנת מחשב לשנת 1997 ופרס מרכוס כץ לשנת תשע"ט על תרומתו לחקר ההלכה וליישומה בחיים המודרניים.

האקדמיה לשון העברית משתתפת בצער משפחתו הענפה של פרופ' יעקב שויקה על לכתו.