הציבור חוגג את יום העברית תש"ף

גם השנה – ארגונים ומוסדות, בני נוער, מורים ותלמידים ציינו את יום העברית בשפע של פעילויות מרגשות ומגוונות בבתי ספר, בהרצאות וביוזמות מרגשות.

הינה כמה מן הפעילויות הללו ברחבי הארץ ובבתי הספר: