מחזר של השפה העברית

העברית סו, א–ד (תש"ף), עמ' 113–117

לקריאת מאמר