פירוש רש"י לתורה והמסורת האשכנזית הקדומה של לשון חז"ל

מאת: אריאל שוה

לשוננו פ"א

לקריאת המאמר

יצירתו הפרשנית הענפה של רש"י זכתה למעמד קנוני בעולם הרוח היהודי, וכבר מראשית ימיה של חוכמת ישראל הייתה מושא למחקרים רבים בתחומי דעת מגוונים. בעיון הקצר המחבר מבקש להדגים את תרומת פירושו של רש"י לתורה לחקר לשון חז"ל.