פתגמים ומקבילותיהם בלשונות העולם, אלול תשע"ט

הרצאה באוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אורי מלמד התארח בסדרת 'עורכים מארחים' של האוניברסיטה הפתוחה, והרצה על פתגמים ומקבילותיהם בלשונות העולם: שימושים בפתגמי עם שנשתרשו במילון העברי ובדיבור העברי.

ההרצאה הייתה בי"ב באלול תשע"ט, 12 בספטמבר 2019, בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.