ערב עיון לזכרו של פרופ' שלמה מורג, אלול תשע"ט

במלאת עשרים שנה לפטירתו של פרופ' שלמה מורג ז"ל
האקדמיה ללשון העברית קיימה ערב עיון לזכרו

הזמנה לערב עיון לזכרו של פרופ' מורג