חידון – מתרגלים רווחים בפיסוק

בחנו את עצמכם: מתי מציבים רווח לפני סימני הפיסוק או אחריהם

(הרעיון לטבלה: "כתיבת תוכן סרבולה – Servula"; פיתוח המשחק: עמי תניא)