השתלמות על כללי התעתיק, תמוז ואלול תשע"ט

בכ"ב בתמוז תשע"ט (25 ביולי 2019) ובד' באלול תשע"ט (4 בספטמבר 2019) התקיימן באקדמיה ללשון העברית בירושלים השתלמויות על כללי התעתיק בהנחיית ד"ר ברק דן.

המחיר: הרצאה אחת וסדנה – 100 ₪, שתי הרצאות וסדנה – 120 ₪.

תוכנית ההשתלמות:

  • 10:00–11:30 התעתיק מאותיות לטיניות לעברית
  • 11:45–13:15 התעתיק מערבית לעברית
  • 13:30–15:00 סדנת תרגול