כללי התעתיק, תמוז ואלול תשע"ט

שתי השתלמויות

בכ"ב בתמוז תשע"ט (25 ביולי 2019) ובד' באלול תשע"ט (4 בספטמבר 2019) התקיימו בבית האקדמיה ללשון העברית בירושלים השתלמויות על כללי התעתיק בהנחיית ד"ר ברק דן.

המחיר: הרצאה אחת וסדנה – 100 ₪, שתי הרצאות וסדנה – 120 ₪.

תוכנית ההשתלמות:

  • 10:00–11:30 התעתיק מאותיות לטיניות לעברית
  • 11:45–13:15 התעתיק מערבית לעברית
  • 13:30–15:00 סדנת תרגול