השתלמות לעובדי אגף שפות במשרד החינוך, שבט תשע”ט

השתלמות לעובדי אגף שפות במשרד החינוך (כ”ה בשבט, 31 בינואר)

נושאי ההשתלמות:

עבודת המינוח
גישות להכוונת לשון
סקירה על מפעל המילון ההיסטורי
תחיית הלשון