השתלמויות לעובדי הכנסת, תשע”ט

ההשתלמות ניתנה לשתי קבוצות של עובדי הכנסת:

  • עורכי הפרוטוקולים של ישיבות הכנסת (ט”ז באדר א’, 21 בפברואר)
  • עובדים במחלקות שונות של הכנסת (כ”ג בניסן, 26 ביוני)

נושאי ההשתלמויות:

  • סקירה על עבודת האקדמיה
  • על עבודת המינוח
  • ביקור בחדר בן־יהודה
  • האקדמיה ברשתות החברתיות