השתלמויות בצה"ל, תשע"ט

השתלמויות לחיילים:

  • מתרגמים ביחידת מודיעין (ט' בשבט, 15 בינואר)
  • חיילים בקורס ההכשרה של דובר צה"ל (כ"א בשבט, 27 בינואר)
  • השתלמות לחוקרי חטיבת המחקר (כ"ב באייר, 27 במאי)

נושאי ההרצאות: שיפור הניסוח, האקדמיה ברשתות החברתיות