נריה ריבלין – חתן הפרס לשנת תשע"ט

נימוקי ועדת הפרס

נריה ריבלין הוא מעובדי המחקר המצטיינים במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית. למן תחילת עבודתו במפעל המילון ההיסטורי, בשנת תש"ע (2010), הוכיח את עצמו נריה כעובד מדעי מן השורה הראשונה.

בהצטרפותו לסגל עובדי המחקר של המילון הביא עמו נריה השכלה כללית רחבה מאוד והשכלה בלשנית מעמיקה. שני אלה, בצירוף חריצותו והבנתו העמוקה את עבודת המילון ההיסטורי, הפכו את נריה לעובד מעולה ורב ערך במדור לספרות העת החדשה.

נריה ניחן ביכולת נפלאה להגיע לפרטי מידע נעלמים, בשקידה ובהתמדה. את סגולותיו אלה הוא מביא לידי ביטוי הן בהתקנת החיבורים הנמסרים לטיפולו, הן בביקורת התקנתם של אחרים, הן בהעלאת שאלות כוללות המצריכות דיון והכרעה לגבי עבודת המילון בכללה.

בשל כל אלה נמצא נריה ריבלין ראוי לפרס עובד המחקר המצטיין של האקדמיה ללשון העברית לשנת תשע"ט.

פרופ' משה בר־אשר, נשיא האקדמיה, יו"ר ועדת הפרס
פרופ' אהרן ממן, סגן נשיא האקדמיה, ועדת הפרס

ירושלים, י"א באדר ב תשע"ט (18 במארס 2019)

פרס לעובדי מחקר מצטיינים באקדמיה על שם עוזי רמון, נריה ריבלין