צילום של אורי מור

*אורי מור

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשע"ט
 • חבר הוועדה למונחי בלשנות והוועדה למונחי מגדר

פרופ' אורי מור הוא חבר סגל במחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. את התואר הראשון והשני למד באוניברסיטת תל אביב בחוג ללשון העברית וללשונות השמיות ובחוג לקולנוע וטלוויזיה, ואת התואר השלישי עשה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. בשנים תשע"א–תשע"ב היה תלמיד בתר־דוקטורט בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית. בשנת תשע"ד זכה בפרס טורונטו לקידום מצוינות במחקר.

תחומי עיסוקו המדעי: לשון חז"ל; לשון הכתובות העבריות והארמיות ממדבר יהודה; העברית והארמית בימי הבית השני; שונוּת לשונית; תקן ונורמה בלשון; העברית החדשה המוקדמת; לשון ומגדר.

מפרסומיו

ספר:

עברית יהודאית: לשון התעודות העבריות ממדבר יהודה בין המרד הגדול למרד בר כוכבא, ירושלים תשע"ו

מאמרים:

 • "אֵילּוּ וָאֵילּוּ: ניקוד המיליות ו־, ב־, כ־, ל־ במעמד פרה־טוני במשנה על פי כתב יד קאופמן", לשוננו סז (תשס"ה), עמ' 271–291
 • "הרי אתה דן: מילות ההצגה 'הרי' ו'והלא' בלשון חז"ל על פי כתב יד וטיקן 32 לספרי במדבר", לשוננו סח (תשס"ו), עמ' 209–242
 • "אילא, אם לא", לשוננו ע (תשס"ח), עמ' 167–184
 • "סדר המילים בשטרות ובאיגרות ממדבר יהודה", מגילות ז (תשס"ט), עמ' 237–261
 • "בגלל שהיא ברת תוקף: שני פרטים בעברית הקדומה ובעברית הנחשבת בלתי תקנית", העברית ס (תשע"ב), עמ' 99–121 (עם קרן דובנוב)
 • "שלוש שאלות ושלוש תשובות בתעודות העבריות ממדבר יהודה שבין המרד הגדול למרד בר כוכבא", מגילות י (תשע"ג), עמ' 219–243
 • "מה בין שְׂרֵפָה לשְׂרִיפָה בלשון חכמים למסורותיה: עיון מחודש בשמות הפעולה של הבניין הקל", כרמלים י (תשע"ד), עמ' 141–152
 • "יש חופש מדינה בדיבור הזה: העברית הילידית והגשש החיוור", כרמלים יא (תשע"ה), עמ' 133–182 (עם אייבי סישל)
 • "שלוש בי"תין מפוקפקות: באם, בכדי, נקט ב־", לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 305–333
 • "'אני חלשה בדקדוק, אבל אני מבינה בטיבו של לחם': היערכות מגדרית ומעמדית בשיח התקן העברי", כרמלים יג (תשע"ז–תשע"ח), עמ' 151–175
 • “Language Contact in Judea: How Much Aramaic Is There in the Hebrew Documents from the Judaean Desert?”, Hebrew Studies 52 (2011), pp. 213–220
 • “Language Contact in Judea? Hebrew, Aramaic, and Punic”, Dead Sea Discoveries 21 (2014), pp. 211–233
 • “One More Look at the Negation of the Infinitive Construct in Second Temple Hebrew”, Vetus Testamentum 65 (2015), pp. 437–456
 • “Preliminary Thoughts on the Language of Sifre Zuta on Numbers”, Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 165 (2015), pp. 303–320
 • “The Development of Predicates with Prepositional Subjects in Hebrew”, Journal of Semitic Studies 61 (2016), pp. 327–346 (with Na’ama Pat-El)
 • “Prescriptivism, Nation, and Style: The Role of Nonclassical Elements in the Stylistic Stratification of Modern Hebrew”, Sociolinguistic Studies 11 (2017), pp. 1–20
 • “Prepositional Predicates with Nominalized Subjects in Classical Hebrew”, Hebrew Studies 58 (2017), pp. 25–46
 • “Two Case Studies of Linguistic Variation in Mishnaic Hebrew,” Journal of Semitic Studies (accepted for publication)