לוחות נטיית הפועל – שאלות נפוצות

אנחנו שמחים להעמיד לרשות הציבור את לוחות נטיית הפועל הממוחשבים שנבנו באקדמיה ללשון העברית.

תשובות על שאלות נפוצות

» האם כל פועל בעברית כלול במערכת?

תשובה: נכללו כל הפעלים במקרא, רוב הפעלים בלשון המשנה והפעלים הרווחים היום מכל רובדי הלשון. כמו כן נכללו כמה פעלים מלשון העגה.
לא נכללו לוחות לפעלים שרק צורות הבינוני שלהם משמשות, וכן פעלים המופיעים רק בלשון הפיוט.
לא נכללו צורות פועל מקוצרות ומוארכות האופייניות ללשון המקרא וכן לא נכללו צורות נתפעל.

» האם בזמן עתיד אסור להשתמש בצורות כמו (אתן) תוכלו, (הן) יוכלו?

צורות אלו כמובן תקניות לחלוטין אך הן לא הובאו בלוחות מסיבות של נוחות.

» למה בכל צורת פועל חלק מן האותיות הן אותיות גדולות?

האותיות הגדולות מציינות את ההברה המוטעמת של הפועל.

» למה לא מתקבלות תוצאות כשמקלידים שורשים כמו קנה, אפה?

שורשי גזרת ל"ה מוצגים כשורשי גזרת ל"י (כמקובל בקרב אנשי לשון). לכן יש לכתוב את השורשים קני, אפי (ביו"ד בסופם).

» האם יש הבדל בין הקמץ הגדול לקמץ הקטן?

בעלי הבחנה חדה יוכלו לראות שיש הבדל בין שני הסימנים – צורותיהם שונות במקצת (הקמץ הקטן בעל קו אופקי קצר יחסית וקו אנכי ארוך יחסית).

» איך מוצאים פעלים לפי גזרות

לשם כך יש לבחור את האות המתאימה בשורשן המתאים. למשל לגזרת פ"נ נכתוב בשורשן 1 את האות נ'. לגזרת ל"י נכתוב בשורשן 3 את האות י'. לגזרת ע"ו נבחר בשורשן 2 את האפשרות ו,י. לגזרת ע"ע נסמן את התיבה שלצד "גזרת ע"ע". לגזרת המרובעים בוחרים במבנה השורש "שורשים מרובעים".